Ustawa deweloperska

Handel jest jak rzeka, nazbyt uregulowany znajdzie swobodne ujście. Działalność deweloperska to działalność handlowa, stosuje się więc do niej prawa…

Rowy – budowa, utrzymanie, naprawa

Rowy stwarzają właścicielom nieruchomości problemy faktyczne oraz prawne. Faktyczne – dotyczą wykonania prac naprawczych, czyszczenia, przebudowy itd. Prawne – wynikają…

Więcej dla OZE

Więcej dla OZE Obecnie dostarczamy usługi audytów (DD, vendor report) dla branży OZE w pełnym zakresie tj. pod kątem prawnym,…

Kancelaria specjalistyczna

Będąc kancelarią specjalistyczną działamy dużo w zakresie prawa energetycznego. W prowadzonych sprawach piszemy nie tylko o orzeczeniach sądowych i poglądach…

Czy w urzędach naciągają ?

Za naszego doświadczenia wynika, że urzędy i urzędnicy naciągają. W ostatnich sprawach broniliśmy podatników i przedsiębiorców przed sankcjami ze strony…