Opodatkowanie elektrowni wiatrowych c.d.n.

Problematyka opodatkowania elektrowni wiatrowych trafiła już do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na wokandę wprowadzono pierwsze sprawy dotyczące interpretacji podatkowych. Zagadnienie dotyczy…

Urząd urzędowi wilkiem

Prowadzimy postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego. Do jego przygotowania konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy i inne materiały….