Grzywna dla urzędu

Odnieśliśmy kolejny sukces przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W sprawach naszych klientów organy wydały decyzje odmowe. Wnieśliśmy więc odwołania do organów…