Opodatkowanie elektrowni wiatrowych c.d.n.

Problematyka opodatkowania elektrowni wiatrowych trafiła już do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na wokandę wprowadzono pierwsze sprawy dotyczące interpretacji podatkowych. Zagadnienie dotyczy…

Urząd urzędowi wilkiem

Prowadzimy postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego. Do jego przygotowania konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy i inne materiały….

Nieruchomości trudne

Nieruchomości trudne, to takie które sprawiają problemy właścicielom, sąsiadom, prawnikom, pośrednikom itd. Problemy z nieruchomościami trudnymi mogą mieć charakter faktyczny…

Wady materiałów budowlanych

W związku z tym, że kancelaria specjalizuje się w inwestycjach budowlanych, zlecono nam prowadzenie sprawy o wady materiałów budowlanych dostarczonych…

Elektrownie fotowoltaiczne

Dla naszego klienta realizujemy duży projekt związany z budową elektrowni fotowoltaicznych. Właśnie składamy dokumentację do urzędu.