Odszkodowanie dla projektu OZE

  Prowadziliśmy sprawę o odszkodowanie za uszkodzenia odnawialnego źródła energii spowodowane przepięciem ze strony sieci elektroenergetycznej. Straty wynosiły setki tysięcy…

6 projektów fotowoltaicznych

Doradzaliśmy w procesie rozwoju projektów fotowoltaicznych 6 x 1 MW. Projekty obsługiwaliśmy od etapu green field. Kolejno przeprowadziliśmy wszystkie procedury…

Aukcje OZE – aktualizacja oferty

W aktualnym stanie prawnym istnieje możliwość aktualizacji oferty złożonej w ramach aukcji organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki dla odnawialnych źródeł…

Odzyskana nieruchomość

Małżonkowie wspólnie kupili dom w trakcie trwania małżeństwa. Jednak środki finansowe na ten zakup pochodziły głównie od jednego z nich….

Legal Due Diligence

Legal Due Diligence, albo audyt prawny wcale nie musi być długi ani drogi. W tym tygodniu przeprowadziliśmy badania prawne kolejnych…

Audyt projektu OZE

W ostatnim czasie realizowaliśmy zlecenia polegające na wykonaniu audytów prawnych (legal due dilligence) projektów elektrowni fotowoltaicznych. Miały one na celu…

Referencje

Zgodnie z mottem kancelarii: „Potwierdzeniem naszych osiągnięć są referencje Klientów i adresy zrealizowanych inwestycji”