Nie ma starych spraw

W ostanim czasie wygraliśmy przed organami administracji trzy ciekawe i pozornie stare sprawy: Pierwsza dotyczyła odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Początkowo…

Wygraliśmy z urzędem skarbowym

Nieujawnione źródła przychodu Urząd skarbowy zarzucił naszej Klientce, że nabyła nieruchomość z przychodów z tzw. nieujawnionych źródeł. To konstrukcja, która…