Aktualnie zakończyliśmy (z sukcesem) dwie duże sprawy dotyczące OZE. Jedna odnosi się do fazy przygotowawczej – fazy rozwoju projektu. A druga instalacji już pracujących.

Inwestorzy OZE nie mają łatwego życia. Bez względu na etap inwestycji bariery urzędnicze pojawiają się w każdej jej fazie.

Pierwsza ze spraw dotyczyła uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. To ważne uprawnienie, bo pozwala na wnioskowanie o warunki przyłączenia. W naszej sprawie musiliśmy użyć większości albo nawet wszystkich dostępnych środków prawnych, aby inwestor uzyskał warunki zabudowy. W sprawie wnoszone były odwołania, ponaglenia, skargi i skargi kasacyjne. Ostatecznie organy musiały uznać prawo i rację inwestora (i pełnomocnika).

W drugiej ze spraw prowadziliśmy restrukturyzację instalacji i spółek w celu optymalizacji odpisów na Fundusz Różnicy Ceny. Operacja dotyczyła współpracy z URE, OSD, PoB, sprzedawcą energii, kupującym energię itd.

Finalnie inwestor otrzymał uporządkowaną i optymalną strukturę inwestycji, ograniczenie ryzyk prawnych, compliance.

W zakresie OZE jesteśmy w stanie rozwiązać większość (wszystkie) problemy. Robimy to od 2008r.

#funduszróżnicyceny

#warunkizabudowy

#URE

#OSD

#PoB

#sprzedawcaenergii

#kupującyenergię

#compliance