Zabezpieczenie służebności gruntowej

W sprawie o ochronę posiadania służebności gruntowej – realizowanej dla członków wspólnoty mieszkaniowej – uzyskaliśmy prawomocne zabezpieczenie tego roszczenia na…