Legal Due Diligence

Legal Due Diligence, albo audyt prawny wcale nie musi być długi ani drogi. W tym tygodniu przeprowadziliśmy badania prawne kolejnych…

Audyt projektu OZE

W ostatnim czasie realizowaliśmy zlecenia polegające na wykonaniu audytów prawnych (legal due dilligence) projektów elektrowni fotowoltaicznych. Miały one na celu…