Włączenie do drogi publicznej

Zwracam uwagę na dwie ważne kwestie dotyczące połączenia inwestycji z drogą publiczną. Pierwsza to sytuacja zmiany sposobu zagospodarowania działki. Należy…