PPE – punkt poboru energii 

Co to takiego? Kto się nim posługuje? Kto go nadaje? Czy to legalne?

Przepisy określą, że jest to punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje się rozliczeń oraz dla którego może nastąpić zmiana sprzedawcy. A punkt pomiarowy to miejsce w urządzeniu, instalacji lub sieci, w którym dokonuje się pomiaru lub wyznaczenia wielkości fizycznych dotyczących energii elektrycznej. W tym punkcie mierzone są usługi energetyczne (moc, dystrybucja, energia wprowadzana i odbierana z systemu) i tam też są bilansowane. Bilansowania usług w tym punkcie może dokonywać tylko jeden PoB (podmiot odpowiedzialny za bilansowanie). Do pomiarów używa się urządzeń pomiarowych czyli liczników i innych przyrządów. 

Innymi słowy PPE to styk sieci z instalacją klienta. 

Ważne, że PPE ma swój numer indetyfikacyjny. Także licznik ma swój numer. To jednak odrębne numery. W praktyce jednak nie każdy licznik to osobny punkt poboru energii. Pod jednym PPE może   występować jeden lub kilka liczników. 

PPE nadaje OSD czyli operator sieci dystrybucyjnej. Do wniosku o nadanie PPE potrzebne jest oświadczenie o wykonaniu przyłączenia; czasami także schemat połączenia instalacji klienta z siecią. Bez PPE współpraca ruchowa urządzeń klienta siecią nie jest możliwa. Dotyczy to tak małych domowych odbiorców (prosumentów), jak i wielkich farm wiatrowych lub słonecznych.