Aukcje OZE – aktualizacja oferty

W aktualnym stanie prawnym istnieje możliwość aktualizacji oferty złożonej w ramach aukcji organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki dla odnawialnych źródeł…