Nie złożysz już skargi do sądu!

Poniżej link do naszej publikacji na temat zmian w sposobie skarżenia decyzji administracyjnych https://gramwzielone.pl/trendy/27048/zmiany-w-trybie-zaskarzania-decyzji-administracyjnych

Krytyka urzędników przez sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, uwzględniając naszą skargę, tak ocenił działania jednego z Samorządowych Kolegiów Odwoławczych: „Przed rozstrzygnięciem zagadnienia prawnego…