Handel jest jak rzeka, nazbyt uregulowany znajdzie swobodne ujście.

Działalność deweloperska to działalność handlowa, stosuje się więc do niej prawa handlowe. Ustawa deweloperska wprowadziła rygory obrotu mieszkaniami. W imię ochrony nabywców uderzyła w deweloperów. Jednak prawa wolnego rynku wydają się być silniejsze od regulacji prawnych, bo kiedy podaż spotka się z popytem, to żaden ustawodawca nie zniechęci ich do zrealizowania transakcji. Wykorzystując stare (XIV w.) instytucje prawa handlowego można legalnie organizować transakcje na nieruchomościach.