Rowy – budowa, utrzymanie, naprawa

Rowy stwarzają właścicielom nieruchomości problemy faktyczne oraz prawne. Faktyczne – dotyczą wykonania prac naprawczych, czyszczenia, przebudowy itd. Prawne – wynikają…