Michał Brzeszczak

signature-1 Radca prawny

TEL: +48 604 457 567
E-MAIL: MICHAL@BRZESZCZAK.PL

Ukończył aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pracując w:

 • Sądzie Okręgowym w Opolu, (2003)
 • Nutricia Polska Sp. z o.o. w Warszawie (2004)
 • Nutricia Zakłady Produkcyjne w Opolu (2005),
 • kancelariach radcowskich i adwokackich we Wrocławiu (2005-2009),
 • Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu (2006-2010)
 • Vortex Energy Polska w Szczecinie (2010-2011).

Uczestnik wielu konferencji i szkoleń, w tym organizowanych przez:

 • Naczelny Sąd Administracyjny,
 • Okręgowe Izby Radców Prawnych w Opolu i Szczecinie,
 • Krajową Izbę Radców Prawnych
 • Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy we Wrocławiu,
 • Akademię Ekonomiczną w Poznaniu,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej,
 • Stowarzyszenie Prawa Finansowego „Aureus”.

Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach rozpoczął studia doktoranckie.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym i gospodarczym. Doskonale włada językiem angielskim.

Magdalena Wróbel

signature-2Prawnik

TEL: +48 791 428 117
E-MAIL: PRAWNIK@BRZESZCZAK.PL

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Obroniła pracę magisterską p.t.: „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w procesie rozwoju projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki wiatrowej”. Prawem w praktyce zajmuje się od 2008r. Doświadczenie zdobywała pracując dla zagranicznych koncernów. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań przed organami i sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Ma doświadczenie w prawie energetycznym, cywilnym, ochrony środowiska i prawie rodzinnym.
Uczestniczka wielu konferencji i szkoleń, w tym organizowanych przez:

 • Okręgową Izby Radców Prawnych w Opolu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej,
 • Stowarzyszenie Prawa Finansowego „Aureus”.