W ostanim czasie wygraliśmy przed organami administracji trzy ciekawe i pozornie stare sprawy:

Pierwsza dotyczyła odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Początkowo Klientowi zaproponowano odszkodowanie w niepoważnej wysokości, podczas gdy w 2018r. „oddał” drogę dojazdową do osiedla domów jednorodzinnych. Po naszej interwencji wysokość odszkodowania przyznana w 2023r. wzrosła o 100%.

Druga sprawa dotyczyła podatku VAT. Zdaniem organów podatkowych faktury, które otrzymał Klient w 2019r. były fikcyjne i nie dokumentowały faktycznych operacji gospodarczych. Prowadziliśmy to postępowanie trybie nadzwyczajnym – próbowaliśmy wznowić starą sprawę. Udało się w drugiej instancji. Urząd pominął wiele okoliczności sprawy i teraz musi to uzupełnić – sprawę prowadzi od nowa. 

Trzecia sprawa dotyczyła ‚starego’ długu, który egzekwował komornik. Jak się okazało należność była dawno przedawniona, a doręczenia przesyłek w postępowaniu  – były nieprawidłowe. Doprowadziliśmy do umorzenia tego postępowania w całości (i do zwrotu należności).