Więcej dla OZE

Obecnie dostarczamy usługi audytów (DD, vendor report) dla branży OZE w pełnym zakresie tj. pod kątem prawnym, technicznym, korporacyjnym i nieruchomościowym. Zespoły we wszystkich specjalizacjach pracują równolegle więc wyniki są szybko, co usprawnia transakcję, a opis wyników – wnioski z badań są jasne, syntetyczne oraz zrozumiałe. To znów sprawia, że decyzja biznesowa podjęta na podstawie takiego audytu jest bardziej świadoma, bezpieczna i odpowiedzialna.