Metod obrony inwestycji i pozwolenia na budowę jest kilka. Tak samo jak problemów prawnych, które mogą ich dotyczyć.
Po pierwsze od wydanego pozwolenia inne strony sprawy mogą wnieść odwołanie. Po drugie, gdy już pozwolenie jest ostateczne (prawomocne) często sąsiedzi, strony, przeciwnicy próbują unieważnić pozwolenie. Nie jest to łatwa droga, ale realnie może zagrozić tej decyzji. Po trzecie przepisy prawa przewidują też wygaśnięcie /wygaszenie/ pozwolenia, gdy nie jest wykonywane. W naszej praktyce spotykamy się ze wszystkimi tymi przypadkami. Ostatnio wygraliśmy sprawę o wygaszenie pozwolenia na budowę z powodu niekontynuowania prac budowlanych. Organy uwzględniły nasze stanowisko, że budowa to nie tylko działania na placu budowy. Prowadzenie budowy to także zamawianie komponentów, projektowanie i planowanie prac, pomiary, wytyczenia, opracowania itd. Pozwolenie i inwestycja zostały uratowane, a dotyczyły 7 dużych obiektów.