Puste faktury, fikcyjne faktury, lewe faktury

Organy podatkowe dość łatwo zarzucają, że dana faktura nie dokumentuje prawdziwej (rzeczywistej) transakcji gospodarczej i, że została wystawiona tylko aby obniżyć należny podatek VAT. Faktura albo okoliczności, które budzą wątpliwość wcale nie oznaczają jednak, że faktura nie rodzi prawa do odliczenia VAT. Ostatnio wygraliśmy sprawę, w której firma budowlana raz kupowała innym razem sprzedawała sprzęt budowlany innej (tej samej) firmie. Organy uznały, że to fikcja. Nasze odwołanie spowodowało, że organ nadrzędny wyjaśnił, że pozbawienie prawa do odliczenia VAT nie może być karą. Ciekawe, że organ uwzględnił nasze stanowisko, ale także z orzeczeń TSUE, gdzie mowa, że transakcja jest fikcyjna tylko wtedy gdy prowadzi do uszczuplenia podatkowego. Fiskus musi być zatem pokrzywdzony. A do tego podatnik musi uzyskać korzyść. Bez spełnienia tych warunków organ nie może pozbawić go prawa do odliczenia.