Organy administracji nakładają różne represje na obywateli, podatników i przedsiębiorców. Do tego katalogu należą – wstrzymanie działalności, administracyjne kary pieniężne, obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, nakaz rozbiórki, wstrzymanie prac itd. Działania organów są dopuszczalne pod warunkiem ich zgodności z prawnem. Do tego ich bezprawne działania można zablokować.

W ostatnio prowadzonych przez nas sprawach uchyliliśmy nakaz wstrzymania prac budowlanych. Organ II instancji uznał, że takiego nakazu nie można nałożyć, gdy wpierw nie będzie ustalone, na jakiej podstawie budynek jest rozbudowywany i historycznie jakie wydano do sprawy pozwolenia. Organ I instancji tego nie wyjaśnił więc jego decyzja – dzięki naszemu odwołaniu – została uchylona.

Kolejną sprawą przeciwko organom administracji była dotycząca obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego. Chodziło o zagospodarowanie terenu. Organ oczekiwał doprowadzenia do stanu, w którym zagospodarowanie terenu będzie zgodne z miejscowym planem. Pominął jednak, że zagospodarowanie terenu nie zmieniło się od czasu, gdy miejscowym plan nie obowiązywał. Nie można było więc nałożyć takiego nakazu. Po naszym odwołaniu został on uchylony.
Następny przykład to prowadzenie postępowania dotyczącego samowoli budowlanej. Po naszej interwencji organ doszedł do przekonania, że skoro nie ma danych historycznych o decyzjach na podstawie, których budynek został wybudowany, to nie może być mowy o jego budowie z naruszeniem tych decyzji (samowoli).
Nasze konkretne sprawy potwierdzają, że działania organów administracji można kontrolować i skutecznie im się przeciwstawiać.