Każda inwestycja, w tym elektrownie wiatrowe składa się z szeregu pozwoleń i decyzji administracyjnych, które pozwalają na jej budowę i eksploatację. Często zdarza się, że decyzje te próbują być podważane, eliminowane, zaskarżane itd. w celu zablokowania inwestycji. Taka sytuacja jest groźna dla inwestora. Zwłaszcza, że w aktualnym stanie prawnym, podmioty kierujące wnioski przeciwko inwestycji nie odpowiadają w żaden szczególny sposób za straty, które wywołują. Dlatego ważne jest odpowiednie przeprowadzenie spraw administracyjnych, które pozwolą na niezakłóconą budowę lub pracę farmy.