Przez cały 2020r. przeprowadziliśmy około 70 spraw o ustalenie warunków zabudowy. Dotyczyły one różnych inwestycji. Przeważały elektrownie słoneczne, ale występowały też apartamentowce, osiedla, obiekty produkcyjne, handlowe i magazynowe. Procedury obejmowały również stacje elektronergetyczne i elementy infrastruktury. Żadna ze spraw finalnie nie skończyła się odmową ustalenia warunków zabudowy i wszystkie inwestycje są albo jeszcze w trakcie budowy albo już są wybudowane i oddane do użytkowania.