Legal Due Diligence, albo audyt prawny wcale nie musi być długi ani drogi. W tym tygodniu przeprowadziliśmy badania prawne kolejnych projektów elektrowni fotowoltaicznych. Audyt przebiegał sprawie. Jego wynik jest też pozytywny – co nie jest regułą. Nasze doświadczenie pozwala sprawdzić projekt w krótkim czasie. To przekłada się też na stawki za taką usługę.

Audytów prawnych nie można demonizować. Dotyczy to zarówno ceny, jak i ich wyników. Ocena ryzyk musi być uzasadniona. A w sytuacji gdy audyt przeprowadza podmiot wyspecjalizowany, ma (powinien mieć) doskonale rozpoznane miejsca, w których mogą się kryć potencjalne błędy. Dzięki temu skraca się czas badania.

Użyteczny audyt, jest też syntetyczny i napisany przystępnym językiem, adresowanym nie do prawników, lecz decydentów.