Problematyka opodatkowania elektrowni wiatrowych trafiła już do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na wokandę wprowadzono pierwsze sprawy dotyczące interpretacji podatkowych. Zagadnienie dotyczy tego czy ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła zmiany w opodatkowaniu tych elektrowni podatkiem od nieruchomości. Wcześniej opodatkowaniu podlegały fundament i wieża, obecnie całe urządzenia miało być obłożone tym podatkiem – oczywiście prowadząc do jego wzrostu. Wojewódzkie sądy administracyjne zgodnie przyznawały racje gminnym organom podatkowym i opowiadały się za zmianą (zwiększeniem) opodatkowania. NSA – do którego trafiają skargi kasacyjne od tych wyroków – uznał, że możliwa jest dwojaka interpretacja tych przepisów prawa. Chcąc uniknąć rozbieżności w orzecznictwie samego NSA, sprawę oceni poszerzony – siedmioosobowy skład sędziowski. Na załatwienie czeka ok. 100 skarg kasacyjnych w tych sprawach, w tym część naszego autorstwa. Z niecierpliwością czekamy na orzeczenie składu „siódemkowego”.