Odnieśliśmy kolejny sukces przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W sprawach naszych klientów organy wydały decyzje odmowe. Wnieśliśmy więc odwołania do organów wyższej instancji. Te jednak miesiącami nie były w stanie ich załatwić. Skierowaliśmy więc skargi do sądu administracynego, który nałożył grzywny za opieszałe działanie organów. Urzędy broniąc się przed grzywnami zaskarżyły je do NSA – ich skargi kasacyjne zostały jednak oddalone. NSA przyznał nam rację, że strona ma prawo do terminowego załatwienia sprawy przez organ. Urząd zobowiązany jest więc zapłacić grzywnę za lekceważenie terminów załatwienia spraw.