Wywłaszczenie i co dalej ?

Prowadzimy sprawę dotyczącą wywłaszczenia z nieruchomości zaplanowanego w 1949 roku i przeprowadzonego w 1952 roku. 

Zarówno wtedy, jak i obecnie znaczenie ma cel, dla którego przeprowadzono wywłaszczenie. 

Sprawa dotyczy atrakcyjnej parceli i obejmuje procedurę zwrotu nieruchomości spadkobiercom. Już widać, że organy „idą na skróty” i zrobią wiele żeby nieruchomości nie zwrócić. Postępowanie jest w toku.