1. Rozwój projektów (development)

W trakcie epidemii urzędy (organy administracyjne) nadal prowadzą sprawy urzędowe związane z rozwojem (development) odnawialnych źródeł energii. Oznacza to, że załatwiają wnioski i powinny zakończyć postępowania przez wydanie decyzji administracyjnej. Uczestnicy tych spraw mogą i powinni oczekiwać, że ich sprawy zostaną zakończone terminowo.

Wcześniej urząd (organ) może kierować wezwania do uzupełnienia dokumentacji albo informacji. Te wezwania trzeba odebrać i wykonać. Można też często wnioskować o przedłużenie terminu na wykonanie tych obowiązków, gdyby termin urzędowy był zbyt krótki albo trudny do realizacji.

Znów wydane decyzje określą prawa i obowiązki inwestorów. Od jakości tych praw zależeć będzie dalszy los inwestycji.

Praca zdalna urzędników nie usprawiedliwia opóźnień. W przeciwnym razie przysługują przeciwko temu środki prawne. Także gdy wydane przez nich decyzje są negatywne lub wadliwe, zainteresowanym przysługują środki prawne. W takim przypadku też trzeba uważać na zachowanie terminów.

Ostatnie przykłady pokazują, że treść wydawanych decyzji administracyjnych budzi zastrzeżenia. Merytorycznie pozornie są poprawne, jednak mają – często trudne do identyfikacji – błędy formalne. Wadliwe zredagowane pouczenia, nieprawidłowo oznaczoną podstawę prawną, brak wszystkich elementów prawem przewidzianych. Warto więc weryfikować te kwestie po otrzymaniu decyzji administracyjnej. Dotyczy to także postanowień wydawanych w toku sprawy.

 

  1. Realizacja projektów

Mimo światowej sytuacji związanej z epidemią inwestorzy z branży OZE realizują projekty i są związani różnymi umowami i kontraktami. Aktualnie są i mogą być trudności w ich wykonywaniu. Przepisy prawa przewidują takie sytuacje i odpowiednie instytucje prawne. Jeżeli jednej albo obu stronom wykonywanie umowy sprawia nadmierne trudności w sytuacji nadzwyczajnej albo grozi jej to stratą, to sąd w późniejszym czasie może „dostosować” reguły współpracy stron „w czasie nadzwyczajnym”. A zatem chronione są obie strony umowy i ich interesy zostaną wyważone. Nie wyklucza to jednak możliwości samodzielnego ustalania przez strony reguł współpracy w czasie nadzwyczajnym. Obecnie też elektroniczne środki komunikacji, mają znaczenie i poczynione w ten sposób ustalenia będą wiążące.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu:

Michał Brzeszczak michal@brzeszczak.pl

Aleksandra Kukawska a.kukawska@brzeszczak.pl

Magdalena Szałucha prawnik@brzeszczak.pl

Pobierz nieodpłatną broszurę w PDF:

M. Brzeszczak paper-4