Inwestor zlecił nam wytypowanie lokalizacji pod elektrownie fotowoltaiczne. Usługa obejmowała analizy prawne i techniczne oraz przeprowadzenie wszystkich procedur prawnych potrzebnych do rozpoczęcia budowy.

Opracowaliśmy koncepcję na budowę 10 farm i …

… i wszystkie uzyskały status „gotowa do budowy”. Farmy posiadają wszystkie wymagane prawem dokumenty i pozwolenia.  Na zdjęciach jedna z lokalizacji, ale wykonawstwo „to już nie nasza działka”.