W każdej sprawie, sporze, procesie ważna jest strategia. Na prowadzenie postępowania zawsze warto mieć koncepcję. Szczególnie wtedy gdy na sprawę składa się kilka postępowań, które mają ze sobą związek.

Nasze doświadczenie pokazuje, że postępowanie w jednej sprawie może skutecznie dostarczać dowodów do innej sprawy. Przykładem niech będzie postępowanie administracyjne. Jest ono niezrozumiałe dla sądów powszechnych. Wiedzą jednak, że dowody z tego postępowania mają większą moc niż dowody prywatne. Dlatego, że zostały wydane przez organy administracji. Z tego powodu często korzystamy z tego rozwiązania.

Ciekawym rozwiązaniem było ostatnio przez nas wdrożone i polegające na celowym przegraniu sprawy administracyjnej, tylko po to by przyczyny odmowy wykorzystać w sprawie cywilnej, w której uzasadniały uwzględnienie naszego wniosku. Pomysł okazał się trafiony. Sprawa zakończyła się sukcesem. Nie boimy się korzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi, nawet gdy pozornie nie nadają się do sprawy.