W związku z tym, że świadczymy pomoc i doradztwo prawne dla różnych inwestycji i ich inwestorów, to poza pracą nad dokumentacją, weryfikujemy też fakty w terenie. Od konkretnych okoliczności zależy rodzaj zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, zgłoszeń, uzgodnień itd. które należy uzyskać aby bezpiecznie budować i eksploatować inwestycję.

Na załączonych fotografiach widać dostęp do tzw. miejsca przyłączenia, pas drogowy i drogę publiczną, zjazd i dojazd do terenu inwestycji. Sytuacja w terenie wygląda obiecująco.