Z wielką radością informujemy, że obecnie portfolio projektów elektrowni słonecznych (PV), w ramach których prowadzimy doradztwo i nadzór prawny, powiększyło się o kolejne 16 MW. W najbliższej perspektywie prawdopodobnie rozszerzy się o kolejne 20 MW. Przy realizacji tych projektów wykorzystujemy nasze ponad 10 – letnie doświadczenie w doradztwie przy projektach energetycznych z zakresu odnawialnych źródeł energii. Kolejne projekty, w których doradzamy przechodzą do fazy budowy i eksploatacji. Jest to zarówno cel inwestorów jak i naszej Kancelarii. Z tych względów stosujemy rozwiązania, które szybko i bezpiecznie prowadzą do tego celu.