Dla naszego klienta uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy dla istniejącego obiektu, który planuje wykorzystać go jako gabinety medycyny estetycznej. Budynek został już zrealizowany i ma pozwolenie na budowę. Zakładane zmiany związane były z częściową zmianą jego sposobu użytkowania. Poprzedni uczestnicy procesu budowlanego mieli trudności z prawną kwalifikacją planowanych zmian. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego obecnie legitymujemy się decyzją, która na to pozwala. Nasze doświadczenie wskazuje, że decyzja o warunkach zabudowy w wielu przypadkach wymaga rozstrzygnięcia trudnych problemów prawnych i technicznych. W tym roku uzyskaliśmy już kilkadziesiąt decyzji dla różnych obiektów.