Gminy to dziwne podmioty. W sprawach cywilnych są tak samo nieprzewidywalne jak w administracyjnych. Czasem w jednych i drugich próbują działać z pozycji siły organu administracji. W stosunkach cywilnych sytuacja prawna stron jest jednak równa. A o tym gminy zapominają. Dlatego w ostatniej sprawie gmina zobowiązana jest zapłacić na rzecz naszego Klienta 200.000zł za niesłusznie potrąconą karę umową. Sąd uznał ją za rażąco wygórowaną.