Odnawialne źródła energii

To główna specjalizacja Kancelarii. Obsługujemy projekty energetyczne na wszystkich stadiach rozwoju – budowa, rozwój i eksploatacja. Prowadzimy procedury pozwalające na budowę odnawialnego źródła. Dotyczy to elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych, wodnych i biogazowni…

Budownictwo

Świadczymy pomoc prawną dla firm z branży budowlanej. Znamy charakterystykę tego rynku. Przygotowujemy kontrakty, zajmujemy się kwestiami prawnymi związanymi z ich wykonywaniem…

Deweloperzy

Naszymi klientami są firmy z branży deweloperskiej zajmującymi się obiektami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Pomagamy im prowadzić proces rozwoju inwestycji oraz późniejszą sprzedaż…

Rolnictwo

Dla rolników świadczymy pomoc prawną w zakresie: obrotu nieruchomościami, opracowania umów, reprezentacji w sprawach z agencjami i inspekcjami, w tym obrony przed …

Produkcja i handel

Obsługujemy firmy produkcyjno-handlowe. Przykładowo z branży tekstyliów, w tym przemysłowych i architektonicznych, spożywczej, towarów dla budownictwa itd. Pomagamy prowadzić i utrzymać sieci sprzedaży…

Projektanci

Ściśle współpracujemy z pracowniami projektowymi i architektonicznymi. Świadczymy pomoc prawną związaną z ich relacjami z klientami. Zabezpieczamy wykonanie umowy, w tym prawa autorskie…

Nieruchomości

Zajmujemy się przygotowaniem nieruchomości pod inwestycje. Regulujemy stany prawne nieruchomości. Zajmujemy się obrotem nieruchomościami…

Prawo gospodarcze

Naszymi głównymi klientami są przedsiębiorcy. Pomagamy im wieloaspektowo prowadzić działalność gospodarczą. Współpracę rozpoczynamy od etapu pomysłu na biznes…

Prawo energetyczne

Zajmujemy się promesami i koncesjami na wytwarzanie energii elektrycznej. W przypadku odnawialnych źródeł energii przygotowujemy również tzw. efekt zachęty. Prowadzimy postępowania związane z uzyskaniem technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej…

Prawo ochrony środowiska

Mamy szczególne doświadczenie w prowadzeniu postępowań związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowania przedsięwzięcia. Uzyskujemy decyzje dla różnych projektów. Prowadzimy sprawy związane z przedłużeniem ich ważności…

Prawo spółek

Pomagamy dobrać formę prawną do charakteru prowadzonego przedsiębiorstwa. Budujemy strukturę spółek ze względu na korzyści podatkowe…

Prawo rodzinne

Mamy wieloletnie doświadczenie w prawie rodzinnym. Głównie dotyczy to stosunków prawnych między małżonkami, ale także między rodzicami i dziećmi…