• To jedna z podstawowych specjalizacji kancelarii, którą zajmujemy się od 2009r.
 • Obsługujemy projekty energetyczne na wszystkich etapach – budowa, rozwój i eksploatacja.
 • Prowadzimy procedury pozwalające na budowę odnawialnego źródła. Dotyczy to elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych.
 • Dotąd obsługiwaliśmy projekty wiatrowe o łącznej mocy ok. 400 MW, fotowoltaiczne o mocy ok. 30 MW i wodne o mocy ok. 2 MW.
 • Prowadzimy nadzór prawny nad realizacją inwestycji, w tym działamy jako generalny wykonawca czynności prawnych dotyczących projektu.
 • Typujemy i sprawdzamy lokalizacje pod projekty energetyczne.
 • Budujemy struktury spółek celowych.
 • Chronimy inwestycje przed działaniami mającymi na celu jej ograniczenie, wstrzymanie lub zablokowanie.
 • Reprezentujemy inwestorów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed sądem antymonopolowym.
 • Zajmujemy się również transakcjami sprzedaży projektów energetycznych.
 • Wykonujemy badania due diligence oraz vendors report.
 • Prowadzimy sprawy o odszkodowania związane z niezrealizowaniem inwestycji z powodu barier urzędniczych, a także w sprawach związanych z funkcjonowaniem projektów energetycznych – uszkodzenia elektrowni wiatrowych i ich podzespołów, uszkodzenia okablowania, wady łopat itd.
 • Prowadzimy sprawy podatkowe dotyczące elektrowni wiatrowych i słonecznych.