Nieruchomościami zajmujemy się wieloaspektowo, w szczególności:

 • transakcje kupna – sprzedaży
 • aporty
 • finansowanie i inwestowanie w nieruchomości
 • nieruchomości „trudne” ze skomplikowaną sytuacją faktyczną lub prawną
 • przygotowanie nieruchomości pod inwestycje
 • warunki zabudowy
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • pozwolenia na budowę
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • służebności
 • znoszenie współwłasności
 • podziały
 • dziedziczenie
 • licytacje