Ściśle współpracujemy z pracowniami projektowymi i architektonicznymi. Świadczymy pomoc prawną związaną z ich relacjami z klientami. Zabezpieczamy wykonanie umowy, w tym prawa autorskie. Świadczymy doradztwo w zakresie procedur związanych z realizacją inwestycji. Pomagamy również uzyskać stosowne pozwolenia i decyzje administracyjne. Bierzemy udział w procesach sądowych, w których zaangażowani są projektanci.