Ze względu na doskonałą znajomość prawa administracyjnego prowadzimy sprawy związane z usuwaniem skutków błędów urzędników. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że często działalność organów administracji publicznej jest szkodliwa dla obywateli. Natomiast standardem – po stronie urzędników – powinno być działanie tylko na podstawie i w granicach prawa.

Dla nas decydujące znaczenie ma skuteczność, więc zawsze staramy się doprowadzić daną sprawę, do takiego celu, jaki założył klient – przykładowo uzyskanie potrzebnej decyzji lub pozwolenia, budowa danego obiektu itd.

Prowadzimy też sprawy o odszkodowania za błędy urzędników.

Więcej informacji na temat błędów urzędników znajdziecie Państwo na naszym blogu