Świadczymy pomoc prawną dla firm z branży budowlanej. Reprezentujmy inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców. Obsługujemy budowy na każdym etapie od przygotowania inwestycji, przez fazę budowy, do etapu eksploatacji (użytkowania). Nasze usługi obejmują:

  • weryfikację stanu prawnego nieruchomości, analizę warunków lokalizacyjnych, środowiskowych, prawnych itd.
  • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych dotyczących warunków zabudowy, decyzji środowiskowych, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie.
  • nadzór prawny nad fazą budowy – tworzenie i opiniowanie kontraktów, odpowiedzialność za wady usług i materiałów, procesy o zapłatę, w tym dotyczące kar umownych, kwot gwarancyjnych itd.
  • odbiory i formalności związane z zakończeniem inwestycji.
  • obsługę inwestycji przed bankami finansującymi
  • komercjalizację inwestycji.

Naszymi klientami są również firmy z branży deweloperskiej zajmującymi się obiektami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Pomagamy im prowadzić proces rozwoju inwestycji oraz późniejszą sprzedaż. Mamy szczególne doświadczenie w obsłudze deweloperów z branży odnawialnych źródeł energii. Pomagamy im rozpocząć inwestycję od etapu ‘green field’ do etapu ‘ready to build’