Mamy duże doświadczenie w projektach energetycznych:

 • elektrownie wiatrowe i słoneczne
 • stacje transformatorowe (GPO, GPZ)
 • linie przesyłowe
 • techniczne warunki przyłączenia
 • umowy przyłączeniowe, dystrybucja, sprzedaż
 • bilansowanie handlowe
 • koncesje na wytwarzanie
 • zielone certyfikaty
 • aukcje
 • służebności
 • decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • postępowania przed URE, sądem antymonopolowym i sądami powszechnymi.