To jedna z podstawowych specjalizacji kancelarii. Zajmujemy się wszelkiego rodzaju sprawami prowadzonymi przez urzędy i organy administracji. Reprezentujemy osoby fizyczne i prawne sprawach urzędowych, w postępowaniach odwoławczych, a także w sądach administracyjnych.

Przykładowo zajmujemy się:

 • postępowaniem administracyjnym
 • postępowaniem podatkowym
 • postępowaniem przed sądami administracyjnymi
 • egzekucją w administracji
 • prawem budowlanym
 • zagospodarowaniem przestrzennym
 • prawem ochrony środowiska
 • prawem energetycznym
 • prawem wodnym
 • prawem łowieckim
 • ustawą o cudzoziemcach
 • koncesjami i pozwoleniami
 • ewidencjami i rejestrami
 • pragmatykami służbowymi
 • fundacjami i stowarzyszeniami
 • warunkami przyłączenia do sieci
 • zabytkami
 • odpadami