Świadczymy pomoc prawną dla firm z branży budowlanej. Znamy charakterystykę tego rynku. Przygotowujemy kontrakty, zajmujemy się kwestiami prawnymi związanymi z ich wykonywaniem, pomagamy również w odzyskaniu należności za wykonane prace, za zwrot kaucji gwarancyjnych. Reprezentujmy też inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców. Chronimy przed roszczeniami odszkodowawczymi i reklamacyjnymi. Prowadzimy też liczne procesy dotyczące zarówno wad prac budowlanych jak też wadliwych materiałów budowlanych.