Prawo rodzinne

Mamy wieloletnie doświadczenie w prawie rodzinnym. Głównie dotyczy to stosunków prawnych między małżonkami, ale także między rodzicami i dziećmi…

Prawo spółek

Pomagamy dobrać formę prawną do charakteru prowadzonego przedsiębiorstwa. Budujemy strukturę spółek ze względu na korzyści podatkowe…

Prawo ochrony środowiska

Mamy szczególne doświadczenie w prowadzeniu postępowań związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowania przedsięwzięcia. Uzyskujemy decyzje dla różnych projektów. Prowadzimy sprawy związane z przedłużeniem ich ważności…

Prawo energetyczne

Zajmujemy się promesami i koncesjami na wytwarzanie energii elektrycznej. W przypadku odnawialnych źródeł energii przygotowujemy również tzw. efekt zachęty. Prowadzimy postępowania związane z uzyskaniem technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej…

Prawo gospodarcze

Naszymi głównymi klientami są przedsiębiorcy. Pomagamy im wieloaspektowo prowadzić działalność gospodarczą. Współpracę rozpoczynamy od etapu pomysłu na biznes…