Zajmujemy się promesami i koncesjami na wytwarzanie energii elektrycznej. W przypadku odnawialnych źródeł energii przygotowujemy również tzw. efekt zachęty. Prowadzimy postępowania związane z uzyskaniem technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Prowadzimy sprawy związane z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży energii oraz dystrybucji. Zajmujmy się sporami przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, sądem antymonopolowym i sądami powszechnymi. Zajmujemy się tematyką bilansowania handlowego oraz wsparcia odnawialnych źródeł energii.