Mamy wieloletnie doświadczenie w prawie rodzinnym. Głównie dotyczy to stosunków prawnych między małżonkami, ale także między rodzicami i dziećmi. Zajmujemy się:

  • sprawami rozwodowymi
  • alimentacyjnymi, w tym o zmianę lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego
  • podziałami majątku dorobkowego, w tym także podziałami nieruchomości i przedsiębiorstw
  • ochroną prawną majątku osobistego
  • sprawami dotyczącymi „przesunięć” majątkowych w rodzinie i poza nią