Zmiana modelu elektrowni wiatrowej, po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest możliwa, pod warunkiem spełnienia kilku zasadniczych wymogów. Przede wszystkim ważny jest wybór trybu – podstawy prawnej, w ramach której zmiana będzie dokonana. Konieczna w tym zakresie jest ścisła współpraca z projektantem, bo to on dokonuje kwalifikacji zmiany. Jeżeli zmiana w zakresie długości, wysokości i szerokości obiektu nie przekroczy limitu 2% w stosunku do decyzji pierwotnej, to projekt budowlany zamienny nie będzie konieczny. Do tego dochodzi też to, w jaki sposób zmiana wpłynie na warunki inwestycji, określone w decyzji środowiskowej i ewentualnie w decyzji o warunkach zabudowy. W przeciwnym razie, gdy zmiana przekroczy wspomniany limit 2% albo wykroczy poza ramy decyzji środowiskowej lub też wpłynie na zmianę planu zagospodarowania terenu, projekt budowlany zamienny będzie konieczny.

Na rynku występuje wiele dostępnych modeli handlowych elektrowni wiatrowych, warto prześledzić i porównać ich parametry.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że organy administracji budowlanej nie są związane kwalifikacją zmiany dokonanej przez projektanta lub inwestora i mogą w tym zakresie prowadzić swoje postępowania.

Zmiana modelu elektrowni wiatrowej to problem dość złożony, ale i powszechny w projektach energetycznych. Poza powyższą tematyką, warto przeanalizować również problemy prawne związane ze zmianą mocy elektrowni albo dotyczące właściwości organów administracyjnych w tych sprawach.