Załącznikami do decyzji administracyjnych nie może być byle co, byle jak i byle gdzie. Przepisy prawa jasno to określają. Urzędnicy jednak często nie przestrzegają tych reguł i załączniki z jednej sprawy załączają do innej, wprowadzają załączniki nieprzewidziane w ustawie, albo w ogóle je pomijają. Niesie to negatywne konsekwencje dla adresata decyzji. Gdy posługuje się nią przed innymi organami i urzędami, powstają problemy z wykonaniem takiej decyzji. Błędne określenie załączników może nawet prowadzić do jej uchylenia lub stwierdzenia nieważności. Warto więc pilnować, w jaki sposób określone są w decyzji załączniki. W razie błędów w tym zakresie konieczne jest ich korygowanie. Można to zrobić na wniosek, ale także organ może i powinien zrobić to z urzędu, nawet bez inicjatywy wnioskodawcy.
stefan-stefancik-257625-unsplash.jpg