Sprawy urzędowe(administracyjne), cywilne i gospodarcze

  1. Sprawy urzędowe (administracyjne)

W trakcie epidemii urzędy (organy administracyjne) nadal prowadzą sprawy urzędowe. Oznacza, że załatwiają wnioski i powinny zakończyć postępowania przez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzje określają prawa i obowiązki tych, których dotyczą. Jak dotąd, żadne zmiany w tym zakresie nie zostały wprowadzone przez ustawodawcę. Uczestnicy tych spraw mogą i powinni oczekiwać, że ich sprawy zostaną zakończone.

Wcześniej urząd (organ) może kierować wezwania do uzupełnienia dokumentacji albo informacji. Te wezwania trzeba odebrać i wykonać. Można też często wnioskować o przedłużenie terminu na wykonanie tych obowiązków, gdyby termin urzędowy był zbyt krótki albo trudny do realizacji.

Urzędy muszą też zakończyć sprawy terminowo. Praca zdalna urzędników nie usprawiedliwia opóźnień. W przeciwnym razie przysługują przeciwko temu środki prawne. Także gdy wydane przez nich decyzje są negatywne lub wadliwe, zainteresowanym przysługują środki prawne. W takim przypadku też trzeba uważać na zachowanie terminów.

  1. Sprawy cywilne i gospodarcze
  1. Sądowe

Sprawy sądowe – tu rozprawy zostały odwołane. W skali kraju nie ma jednolitych przepisów. Jednak interesy uczestników spraw sądowych są chronione. Brak uczestnictwa nie zrodzi dla stron tych spraw negatywnych konsekwencji, w aktualnych okolicznościach.

  1. Umowy i kontrakty

Zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorcy związani są różnymi umowami i kontraktami. Aktualnie są i mogą być trudności w ich wykonywaniu. Przepisy prawa przewidują takie sytuacje i odpowiednie instytucje prawne. Jeżeli jednej albo obu stronom wykonywanie umowy sprawia nadmierne trudności w sytuacji nadzwyczajnej albo grozi jej to stratą, to sąd w późniejszym czasie „dostosuje” reguły współpracy stron obowiązujące „w czasie nadzwyczajnym”. A zatem chronione są obie strony umowy i ich interesy zostaną wyważone. Nie wyklucza to jednak możliwości samodzielnego ustalania przez strony reguł współpracy w czasie nadzwyczajnym. Obecnie też elektroniczne środki komunikacji, mają znaczenie i poczynione w ten sposób ustalenia będą wiążące.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu:

Michał Brzeszczak michal@brzeszczak.pl

Aleksandra Kukawska a.kukawska@brzeszczak.pl

Magdalena Szałucha prawnik@brzeszczak.pl

Pobierz nieodpłatną broszurę w PDF:

M. Brzeszczak paper-3