Ustawodawca znów zmienił przepisy prawa związane z Covid.

W życie weszła tzw. Tarcza 6.0. Jej skutkiem jest zablokowanie procedur administracyjnych dotyczących inwestycji. Przewiduje ona, że organ prowadzący postępowanie może wstrzymać bieg terminów na 30 dni. Informacja ta nawet nie zostanie przekazana inwestorowi. Będzie opublikowana w Internecie. 

Co więcej, nie ma też większych ograniczeń w powtarzających się, kolejnych wstrzymaniach terminów w sprawie. Innymi słowy, oczekując na decyzję administracyjną, możemy się jej nie doczekać. 

Jednocześnie ustawodawca wyłączył możliwość egzekwowania od organu, naprawy skutków takiego opóźnienia. A to wszystko zgodnie z prawem.

Mamy jednak na to skuteczny sposób. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu. 

email: michal@brzeszczak.pl