Uprzejmie informujemy, że w trakcie epidemii Wasze sprawy są bezpieczne. Wszelkie wątpliwości i pytania wyjaśnią na bieżąco:

Magdalena Szałucha
tel. 
+ 48 791 428 117
Aleksandra Kukawska
tel. 
 + 48 669 130 795
Kancelaria pracuje zdalnie.
Prowadzone procedury są zabezpieczone – terminy i obowiązki procesowe są zachowane. To samo dotyczy rozpraw.
Projekty prawne są kontynuowane – dokumenty są w opracowaniu.
Umowy, analizy, opinie – są realizowane na bieżąco.
Zapraszamy do kontaktu.
r.pr. Michał Brzeszczak